Fast Image Compressor Tool

Gebruiksvoorwaardes

Deur BabyPNG te gebruik, stem jy in om aan die volgende bepalings en voorwaardes te voldoen:

Gebruik: BabyPNG is uitsluitlik bedoel vir die optimalisering van beelde vir gebruik op webwerwe. Enige ongemagtigde gebruik van die diens vir onwettige of onetiese aktiwiteite word streng verbied.

Beeld eienaarskap: Beeld eiendom

Diens beskikbaarheid: Terwyl ons daarna streef om ononderbroke diens te handhaaf, behou ons die reg voor om toegang tot BabyPNG enige tyd vir instandhouding, opdaterings of ander redes op te skort of te beëindig.

Data privaatheid: Ons is daartoe verbind om jou privaatheid en persoonlike inligting te beskerm. Sien asseblief ons Privaatheidsbeleid vir meer inligting oor hoe ons jou data insamel, gebruik en beskerm.

Terugbetaling en kansellasie: Terugbetalings is onderhewig aan ons terugbetalingsbeleid. Kansellasies kan toegelaat word binne 'n spesifieke tydperk soos uiteengesit in ons kansellasiebeleid.

Veranderinge: Ons behou die reg voor om hierdie gebruiksvoorwaardes te eniger tyd te wysig of op te dateer. Gebruikers word aangemoedig om die bepalings van tyd tot tyd te hersien vir enige veranderinge.

Deur BabyPNG te gebruik, erken en stem die gebruiker in tot hierdie gebruiksvoorwaardes. As jy nie met enige deel van hierdie bepalings saamstem nie, moenie die diens gebruik nie.